Thursday, April 30, 2015

அப்படித்தான் நடக்கும்

அப்படித்தான் நடக்கும்

 

கந்தசாமி சற்றுக் கவலையாக இருந்தார். அவரது வியாபாரம் சுமாராகப் போய்க்கொண்டிருந்தாலும் பெரிய எதிர்காலம் இல்லை என்ற முடிவுக்கு வந்திருந்தார். என்ன செய்வது என்று யோசித்தபோது அவரது நண்பர் ஒருவர், அவரை ஒரு துறவியிடம் அழைத்துச் சென்றார்.

கந்தசாமிக்கு அந்தப் பெரியவரிடம் பவ்யமாக போய் நின்று, அவரிடம் பழத்தட்டில் ஒரு பெரிய தொகையை காணிக்கையாக வைத்து பலன் கேட்டார். இன்னும் இரண்டொரு மாதங்களில் மிகப்பெரிய ஆதாயம் கிடைக்கும் என்று சொன்னார் துறவி.

கந்தசாமி பழையபடி உற்சாகமாக இருந்தார். தனது வியாபாரத்தையும் உற்சாகமாக நடத்தினார். பங்குச்சந்தையிலும் தனது பணத்தை முதலீடு செய்தார். இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாகவே கடந்து போய்விட்டது. துறவியின் வாக்குப்படி பெரிய லாபமோ அதிர்ஷ்டமோ வாய்க்கவில்லை. வியாபாரமும் சுமாராகவே நடந்துகொண்டிருந்தது. பங்குச்சந்தையிலும் பெரிய ஏற்றம் வரவில்லை. அவருக்கு பலன் சொன்ன பெரியவர் மேல் ஆத்திரமாக வந்தது.

அந்தத் துறவியிடம் போய், "யோவ்.. என்னாய்யா....ஜோஸியம் சொல்றீங்க? நீர் அளந்த மாதிரி ஒரு மண்ணும் நடக்கலே! எல்லாம் எப்பவும் போலத்தான்...நீரெல்லாம் பெரிய வாக்கு சொல்றவரா!." என்று கடிந்துகொண்டார் கந்தசாமி.

துறவியோ பதிலுக்குக் கோபம் அடையாமல், அமைதியாகப் பதில் சொன்னார்.

"அய்யா.. உண்மையில் நான் அப்படி நினைத்துக் கொள்ளவில்லை. நீங்கள் கேட்கும்போது எனக்குத் தோன்றியதைத்தான் ஏதோ சொல்லிவருகிறேன். உங்கள் கோபமும் சரிதான்." என்றார்.

"இப்போதும் ஏதோ எனக்குத் தோன்றுகிறது. சொல்லி விடுகிறேன். உங்களுடைய அடுத்த ஆறு மாதத்துப் பலன் இது. நான் சொல்லியபடி நடக்கிறதா என்று நானும் பார்க்கப் போகிறேன் .." என்றார் அந்தப் பெரியவர்.

கந்தசாமி அவர் சொல்லுவதைக் கேட்டார்.

அவர் சொன்னதைக் கேட்டுப் பலமாக சிரித்துவிட்டார். அவர் வாக்கு பலிக்கப்போவதில்லை என்று அவருக்கு நம்பிக்கை.

ஆனால், அடுத்த மாதம் அவருடைய கடைச்சரக்குகளைக் கொண்டுவந்த லாரி மரத்தில் மோதி அத்தனையும் பாழாகி விட்டது. பங்குச்சந்தையிலும் எதிர்பாராத சரிவு. கந்தசாமிக்கு துக்கமும் ஆத்திரமும் வேதனையும் சொல்ல முடியாமலிருந்தது. அந்தப் பெரியவர் சொன்னபடியே நடந்துவிட்டதை எண்ணி வேதனைப்பட்டார்.

ஆனாலும் அவரால் பெரியவரைக் குற்றம் சொல்ல முடியவில்லை. போன முறை பெரியவரை மரியாதையில்லாமல் பேசி விட்டது தவறோ? அதனால்தான் இப்படியோ? அவரிடம் மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டுமா? என்றெல்லாம் கந்தசாமி குழப்பத்துடன் யோசித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அந்தப் பெரியவரே அவர் வீட்டுக்கு வந்தார்.

" கந்தசாமி, உங்களுக்கு நேர்ந்த கஷ்டங்களையெல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது. நேரில் வந்து என் அனுதாபத்தைத் தெரிவித்துப் போகலாமென்று வந்தேன்" என்றார்.

கந்தசாமி கலக்கத்துடன் சொன்னார். " உங்கள் வாக்கு உண்மையானது தான் சாமி. என்னை மன்னித்துவிடுங்கள்" என்றார்.

"கந்தசாமி... மன்னிப்பெல்லாம் பெரிய வார்த்தை... நான் எனக்குத் தோன்றியதைத்தான் சொன்னேன். இந்த முறை அது பலித்திருக்கக் கூடாது.. ஆனால் பலித்து விட்டது. எனக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது. " என்று கூறி தன்னிடம் கந்தசாமி முன்பு தந்த காணிக்கைப் பணத்தையும் திருப்பித்தந்தார்.

போக நினைத்த பெரியவர் மீண்டும் திரும்பி வந்து ஒரு காகிதத்தில் ஏதோ எழுதிக் கந்தசாமியிடம் கொடுத்தார்.

"சம்பவங்கள் எப்படி நடக்க வேண்டுமோ அப்படித்தான் நடக்கும். இது உங்களுக்கே தோன்ற வேண்டும். நான் சொல்லித் தோன்ற வேண்டியதில்லை." என்பதுதான் அக்காகிதத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது.

Wednesday, April 29, 2015

Dakshina asked for giving effect to intention

Dakshina asked for giving effect to intention

 

M. W. Pradhan, when starting to see Baba for the first time intended to give him Rs.20, in silver, and for that purpose got a Rs.50 note changed.

 

When he actually came to Baba and dakshina was asked, he changed his mind and wanted to give gold. So he gave a sovereign.

 

Baba: What is this?

 

Noolkar: This is a guinea.

 

Baba: What is it worth?

 

Noolkar: Rs.15.

 

Baba: I do not want this.    Give me Rs.15, and keep this.

 

And Pradhan carefully treasured up the coin touched by Baba and gave him 15 silver rupees.

 

Baba, (counting it over and over): Here is only Rs. 10. Give me Rs.5. more:

 

M. W.Pradhan: Here is Rs.5 more.

 

Thus, under colour of wrong calculation and putting to test also M.W.P.'s combativeness in dealing with his own guru, Baba gave effect to his intention to pay Rs.20.

 

After receiving the Rs.20, he did not ask for anything more.

 

(- from Baba's Charters and Sayings, No. 244)

 

Guruvaar Prarthna

Guruvaar Prarthna

 

Our Beloved Sadguru Sainath, please accept our humble prayers on this Holy day of Guruvaar. Baba, our hearts are crumbling by hearing disastrous news from all corners of the earth. This shows us the uncertainty of our life, our days are shrinking and we are still waiting for Your grace.  When Your grace is on us, the difficulties of worldly existence will disappear and unhappiness will turn to true happiness. By constantly remembering Your Lotus Feet, the obstacles cease to have any effect; death loses its sting and worldly sorrows vanish. On this holy day we start our prayers by reading Your words given in Satcharita.

 

Nobody knew Samartha's mind or heart's secret. He left the body in no time and became one with the Supreme Spirit.

 

Wearing the cloak of the body, from Maya, the Saints manifest in the world. Soon after their work of upliftment is completed they merge with the formless.

 

An actor plays many roles but fully knows his own identity. Those who manifest themselves resume their own identity after their work is done. What is death to them?

 

He who manifested for the benefit of the people ended the Avatar as soon as his mission was complete. Could he be bound by life and death, who takes a form by his own divine sport?

 

How can there be a possibility of death for him whose glory is the Supreme Spirit? He who is the embodiment of detachment, how can existence or non-existence have any effect on him?

 

Though ostensibly he appears to be engaged in action, he hardly ever performs any. Being without any ego, when doing any action he believes that it is not he who is doing anything.

 

"Action does not end without experiencing its fruit". This is the essence of action as implied in the Smritis. There is no delusion in case of the knower of Brahman, since he sees Brahman in every entity.

 

This is the fruit achieved on account of a collection of deeds. Such a duality is well known but here, too, the knower of Brahman believes it to be Brahman, as a silver sheen on the oyster.

 

How could Baba, like a loving mother, fall prey to death? It was as if the day was eclipsed by a dark night.

 

This is offered to Sree Sadguru Sainath.

May there be auspiciousness!

 

I bow down to Sree Ganesh

I bow down to Sree Saraswati

I bow down to the Guru

I bow down to the Family Deity

I bow down to Sree Sita-Ramachandra

I bow down to Sree Sadguru Sainath.

 

-(from Shri Sai Samartha Satchrita, Chapter  42, Ovi 142 - 150)

http://babaprayers.blogspot.in/

Sunday, April 26, 2015

Chinese Pregnancy Calendar


Chinese Pregnancy Calendar

The ancient Chinese Pregnancy Calendar is believed to date back to the 13th century. There is no scientific evidence to support this method, but due to the laws of probability it will always have a 50% success rate! So have some fun and use this ancient Chinese Pregnancy Calendar!

A free, fun online resource using the Chinese gender prediction calendar...

The predictor chart of the Chinese Pregnancy Calendar provides an indication of the gender of the baby. Follow the steps below the Chinese Pregnancy Calendar to make your prediction of the baby gender

How to use the Chinese Pregnancy Calendar. Use the following steps to make your prediction of the baby gender.
The numbers on the left of the Chinese Pregnancy Calendar indicate the mother's age at the time of conception.

The months indicated at the top of the Chinese Pregnancy Calendar indicate when the the baby was conceived.

Follow the row across for the mother's age and follow the column down for the month the baby was conceived

The spot where the row and column meet will indicate the gender of the baby according to the Chinese Pregnancy Calendar

The Chinese Pregnancy Calendar using the Chinese Lunar Calendar
Some believe that a more accurate prediction can be made by taking the month of conception and your age based on the Chinese Lunar Calendar. This method is quite complicated and requires reference to be made to a calendar converter.

From the Chinese Pregnancy Calendar to the scientific explanation of gender
Let's now move from the Chinese Pregnancy Calendar to the scientific explanation of gender. At the biological level, men and women are typically distinguished by the presence of a Y-chromosome in male cells, and its absence in female cells. At fertilization the gametes fuse to form a cell, usually with 46 chromosomes, and either XX female or XY male, depending on whether the sperm carried an X or a Y chromosome.

We hope that you have had some fun with the Chinese Pregnancy Calendar which is also referred to by a variety of other names including the ancient Chinese birth calendar, the ancient Chinese conception calendar, the ancient Chinese calendar for gender and the ancient Chinese gender predictor.

 

How to Be a Power Connector - பிசினஸ் நெட்வொர்க்கை லாபமாக மாற்றும் வழிகள்!

பிசினஸ் நெட்வொர்க்கை லாபமாக மாற்றும் வழிகள்!

புத்தகத்தின் பெயர்: How to Be a Power Connector
ஆசிரியர்: ஜூடி ராபினெட்
பதிப்பாளர்: MCGRAW-HILL

இந்த வார புத்தகம் 'ஹௌ டு பி எ பவர் கனெக்ட்டர்' எனும் பிசினஸ் நெட்வொர்க்கை லாபமாக மாற்றும் வழிகளைச் சொல்லும் புத்தகத்தை.

நீங்கள் இருக்கும் பிசினஸில் டாப் கிளாஸில் இருப்பவரை தொடர்புகொள்ள உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் பிடிக்கும், உங்கள் தொழிலுக்கு பணம் வேண்டும் என்றால் யாரை தொடர்புகொள்ள வேண்டும், உங்கள் ஐடியாவுக்கு பணம் திரட்ட பணம் வைத்திருக்கும் ஒருவரை எப்படி சென்றடைவது என்பதாவது தெரியுமா என்ற அதிரடியான கேள்வியுடன் ஆரம்பிக்கிறார் ஆசிரியர் ஜூடி ராபினெட்.

எப்படி எலெக்ட்ரிக் கேபிள்கள் வீட்டில் சுவற்றுக்குள் பதிந்து வைத்து ஒரு இடத்தில் சுவிட்சைப் போட்டால் மற்றொரு இடத்தில் லைட் எரிகிறதோ அதேபோல கண்ணுக்குத் தெரியாமல் இருப்பதுதான் இந்த பிசினஸ் நெட்வொர்க்கும். நீங்கள் இந்த நெட்வொர்க்கில் இருந்தீர்கள் என்றால் பணம், மீட்டிங் இன்விடேஷன், தகவல், பிசினஸ் டீல்கள் போன்றவை உங்களைத் தேடிவரும். இல்லையென்றால் அப்படி ஒரு நெட்வொர்க் இருப்பதே உங்களுக்குத் தெரியாமல் போய்விடும்.

என்னதான் பெரிய பதவியில் இருந்தாலும் பெரிய தொழில் செய்தாலுமே பிசினஸ் நெட்வொர்க்கை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான நிலையான வழிமுறைகள் ஏதும் இதுவரை இல்லாமலேயே இருக்கிறது. அவரவர்கள் அவரவர் திறமைக்கும் எண்ணத்துக்கும் ஏற்ப இந்தக் காரியத்தைச் செய்கிறார்கள்.
நிஜத்தில் பிசினஸில் இருப்பவர் களுக்கு இதுபோன்ற நெட்வொர்க்கை கண்டறியவும், உருவாக்கவும், நெட்வொர்க்கை மேனேஜ் செய்யவும் வழிவகைகள் சொல்லப்படவேண்டும். அதைச் சொல்லும் எண்ணத்தில் எழுதப்பட்டதுதான் இந்தப் புத்தகம் என்கிறார் ஆசிரியர்.

ஏறக்குறைய 25 வருடமாக நெட்வொர்க்கிங் பற்றிய விஷயங்களை கூர்ந்து கவனித்துவரும் ஆசிரியர் ஒரு பவர் கனெக்ட்டர் என்று அழைக்கப் படுகிறார். ஆசிரியர் முதலில் குறிப்பிடுவது நெட்வொர்க் செய்ய நினைக்கும்போது பெரும்பாலானோர் செய்யும் ஐந்து தவறுகளை. முதலாவதாக, தவறான இடத்தில் நெட்வொர்க் செய்வது. நெட்வொர்க்கிங் என்பது நீங்கள் சரியான இடங்களில் உள்ள சரியான மனிதர்களிடம் இணைத்துக் கொள்வதுதானேயொழிய வேறொன்றுமில்லை என்கின்றார்.

இரண்டாவது, தங்களுடைய இலக்குக்கும் தாங்கள் இருக்கும் நெட்வொர்க்குக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருப்பது. அதாவது, நெட்வொர்க் நம்மை சப்போர்ட் பண்ணுவதாக இருக்கும்படி பார்த்துக்கொள்ளாமல் நெட்வொர்க்கை நாம் சப்போர்ட் பண்ணும்படியாக இருக்கும்படி சிக்கிக்கொள்வது.

மூன்றாவதாக, நல்ல நெட்வொர்க்கில் இருந்த போதிலும் அதை எப்படி இணைத்து அதன்மூலம் முழுப்பலனை அடைவது என்பதை தெரிந்துவைத்துக் கொள்ளாமல் இருப்பது.

நெட்வொர்க்கில் இருக்கும் அனைவருமே உதவுகிற வகையில் பவர் உள்ளவராகவே இருப்பார்கள். ஆனால், நம்மால் அவர்களை தெளிவாக பயன்களை கேட்டுப் பெறமுடியாத நிலையில் இருப்போம் என்கிறார் ஆசிரியர்.

நான்காவதாக, நெட்வொர்க்கை எப்படி செம்மைப்படுத்திக்கொள்வது என்பது தெரியாமல் இருப்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறார் ஆசிரியர். நெட்வொர்க் செய்கிறேன் பேர்வழி என்று மிகப் பெரிய நெட்வொர்க்கை ஏற்படுத்திக் கொண்டுவிடுவோம். ஆனால், தேவை என்று ஏற்படும்போது யாரிடம் கேட்பது என்பதை முடிவு செய்ய முடியாமலும் தொடர்புகொள்ள தயங்கி நிற்கும் நிலைமையும் ஏற்படும் என்கிறார் ஆசிரியர்.

ஐந்தாவதாக, ஆசிரியர் சொல்வது ஹைவேல்யூ மற்றும் லாங்-டேர்ம் நெட்வொர்க்கை ஏற்படுத்திக்கொள்ளாமல் தற்காலிகமாக செயல்படும் பல்வேறு நெட்வொர்க்குகளை கொண்டிருப்பது என்பதை. சரியான திட்டமிடுதலின் மூலமே நெட்வொர்க்கை செம்மைப்படுத்தி, அதிக பலன் தரும் வகையிலும் நீண்டகால அடிப்படையில் உதவும் வகையிலும் நம்முடைய நெட்வொர்க்கை மாற்றி அமைத்துக்கொள்ள முடியும் என்கிறார் ஆசிரியர்.

பிசினஸில் கிடைத்த ஃப்ரண்ட்ஷிப், ஃப்ரண்ட்ஷிப்பால் கிடைத்த பிசினஸைவிட சிறந்தது என்கிறார் ஆசிரியர். இதெல்லாம் சும்மா புத்தக அறிவுரை, நானெல்லாம் நல்ல நெட்வொர்க்கில் இருக்கிறேன் என்கிறீர்களா? ஒரு நிமிடம் இந்தக் கேள்விகளுக்கு கொஞ்சம் பதில் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லும் ஆசிரியர், பின்வரும் கேள்விகளைக் கேட்கிறார். தற்போது இருக்கும் நெட்வொர்க்கில் இருப்பவர் களில் எத்தனை பேரை ஸ்ட்ராட்டஜிக் நெட்வொர்க் என்பீர்கள்? அதாவது, இவர்களில் எத்தனை பேருக்கு உதவுவதாலும், உதவியைப் பெறுவதாலும் உங்கள் இருவரின் மதிப்பு உயரும் என்று உங்களால் அடித்துக் கூறமுடியும்?

உங்கள் நெட்வொர்க்கில் இருப்பவர்கள் எத்தனை பேருடன் நீங்கள் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருக்கிறீர்கள்; எத்தனை பேருக்கு நீங்கள் மதிப்பைக் கூட்டும் அளவுக்கான விஷயங்களைச் செய்கிறீர்கள்? உங்கள் நெட்வொர்க்கில் இருப்பவர்களுடைய நெட்வொர்க்கை பற்றி எந்த அளவுக்கு உங்களுக்குத் தெரியும். அவர்களுடைய பழக்கங்கள் எந்த அளவுக்கு காரியம் சாதிக்கும் என்பது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியும்?

ஒரு முக்கிய புள்ளியையோ, அரசியல்வாதியையோ சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் சூழலில் எவ்வளவு சீக்கிரமாக உங்கள் நெட்வொர்க் அந்தச் சந்திப்பை ஏற்படுத்தவல்லதாக இருக்கும். 24 மணி நேரத்துக்குள் அப்பாயின்ட்மென்ட் வாங்கித் தந்துவிடுமா? தற்போது இருக்கும் நெட்வொர்க்கில் இவர்களுடைய தொடர்பை இன்னும் வளர்த்துக் கொண்டால் நான் பயன் பெறுவேன் என்ற லிஸ்ட்டில் உங்களிடம் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள்? உங்கள் நெட்வொர்க்கை ஸ்ட்ராட்டஜிக் காக பயன்படுத்த உங்களிடம் பிளான் ஏதும் இருக்கிறதா? அப்படி இருந்தால் அது எப்படி வேலை செய்கிறது?

இந்தக் கேள்விகளுக்கெல்லாம் சரியான பதில் இருந்தால் மட்டுமே உங்களுடைய தற்போதைய நெட்வொர்க் சரியானது என்று சொல்லலாம் என்று சொல்கிறார் ஆசிரியர். பணம், பழக்கம், பவர், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்ற அனைத்துக்குமே மனிதர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். இவையனைத்துக்கும் உதவும் நபர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு நீங்கள் உதவிகளைச் செய்துவந்தீர்கள் என்றால் அவர்களும் உங்களுக்கு உதவவே செய்வார்கள் என்கிறார் ஆசிரியர்.

ஏனென்றால், உங்கள் நெட்வொர்க்கின் மதிப்பு அவர்கள் நெட்வொர்க்கின் மதிப்பினால் மிகவேகமாக அதிகரிக்கின்றது என்கிறார். வெற்றிகரமான நெட்வொர்க் உறவை வைத்துக்கொள்ள உண்மையாகவும், நம்பிக்கை யாகவும், மரியாதையுடனும், அரவணைப்புடனும், சொல்வதை பொறுமையுடன் கேட்கும் குணத்துடனும், ஈடுபாட்டுடனும், புத்திசாலித் தனத்துடனும், பழகுவதற்கு சுலபமான குணத்துடனும், சுலபத்தில் மற்றவர்களுடன் இணைந்து கொள்ளும் பழக்கத்துடனும் ஒருவர் இருக்கவேண்டும் என்கிறார் ஆசிரியர்.

எனக்கு கொஞ்சம் கூச்ச சுபாவம் அதிகம். நான் எங்கே நெட்வொர்க் செய்துகொள்வது என்றெல்லாம் கவலைப் படாதீர்கள். அடுத்தவர்கள் நலனில் கொஞ்சம் அதீத கவனம் கொண்டவராக நீங்கள் இருக்கவேண்டும் என்கிறார்.

எப்படி புதியவர்களிடம் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வது என்று நீங்கள் கேட்கலாம். இன்றைக்கு உங்களுக்கு நன்கு பழக்கமான வர்கள் எல்லாருமே முதலில் புதியவர்கள்தானே என்பதை நினைவில்கொண்டு செயலாற்றுங்கள் என்கிறார் ஆசிரியர்.

என்னிடம் என்ன இருக்கிறது, அடுத்தவர்கள் என்னிடம் எதிர்பார்க்க என்கிறீர்களா? என்று கொஞ்சம் கூர்ந்து பாருங்கள். உங்களிடம் நிச்சயமாய் அடுத்தவர்களுக்குத் தர ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் என்று அடித்துச்சொல்கிறார் ஆசிரியர்.

நான் என்ன தந்தாலும், யாருக்கு என்னைப் பிடிக்கப் போகுது; அவர்களெல்லாம் பெரிய ஆட்கள் என்று சொல்லும் ரகமா நீங்கள்? முதலில், உங்களுக்கு அவர்களைப் பிடிக்க வேண்டும். அப்புறமாக அவர்களுக்கு உங்களை நிச்சயமாய் பிடித்துப்போகும்.

கல்லூரிப் படிப்பை முடித்து கேரியரை ஆரம்பிக்கும் மாணவராக இருந்தாலும் சரி, சொந்தமாக தொழில் செய்து கொண்டிருக்கும் அனுபவஸ்தராக இருந்தாலும் சரி, நெட்வொர்க்கிங் மூலம் தங்களை எப்படி வளர்த்துக் கொள்வது என்பதையும், அந்த நெட்வொர்க்கை எப்படி பெறுவது எப்படி என்பதையும் தெள்ளத்தெளிவாக விளக்கியுள்ள புத்தகம் இது.

முன்னேற்றம் விரும்பும் அனைவரும் படிக்கவேண்டிய புத்தகம் இது என்றால் அது மிகையாகாது.Judy Robinett, "How to Be a Power Connector: The 5+50+100 Rule for Turning Your Business Network into Profits"
English | 2014 | ISBN: 0071830731 | 240 pages

Create a personal "power grid" of influence to spark professional and personal success
"Other people have the answers, deals, money, access, power, and influence you need to get what you want in this world. To achieve any goal, you need other people to help you do it." -- JUDY ROBINETT

As anyone in business knows, strategic planning is critical to achieving long-term success. In How to Be a Power Connector, super-networker Judy Robinett argues that strategic relationship planning should be your top priority.

When you combine your specific skills and talents with a clear, workable path for creating and managing your relationships, nothing will stop you from meeting your goals. With high-value connections, you'll tap into a dynamic "power grid" of influence guaranteed to accelerate your personal and professional success.

Robinett uses her decades of experience connecting the world's highest achievers with one another to help you build high-value relationships. She reveals all the secrets of her trade, including proven ways to:

Find and enter the best network "ecosystem" to meet your goals
Reach even the most unreachable people quickly and effectively
Get anyone's contact information within 30 seconds
Create a "3-D connection" that adds value to multiple people at the same time
Access key infl uencers through industry and community events
Subtly seed conversation with information about interests and needs
Use social media to your best advantage
Robinett has based her methods on solid research proving that social groups begin to break up when they become larger than 150 people, and that 50 members is the optimal size for group communication. As such, she has developed what she calls the "5+50+100" method: contact your top 5 connections daily, your Key 50 weekly, and your Vital 100 monthly. this is your power grid, and it will work wonders for your career.

Nothing will stop you when you learn How to Be a Power Connector.

PRAISE FOR HOW TO BE A POWER CONNECTOR:

"Unlike many books in this genre, this one is written by a woman who has lived it.. . . Judy Robinett offers guidance on how to form authentic relationships that bring mutual benefits." -- ADAM GRANT, Wharton professor and New York Times bestselling author of Give and Take

"How to Be a Power Connector is like an MBA in networking: an advanced course in finding and developing quality relationships with the people who can make the biggest difference in your professional success." -- IVAN MISNER, founder and chairman of BNI

"Talk about power! Follow Judy Robinett's logical, straightforward, and helpfully detailed advice, and you can be a 'Power Connector' yourself! Great ideas, well presented, with no 'wasted space' in her argument!" -- DON PEPPERS, coauthor of Extreme Trust: Honesty as a Competitive Advantage

"Absolutely brilliant. A step-by-step guide to building a network that will be both invaluable to you and just as valuable to those whose lives you will now have the opportunity to touch. I can't imagine a more powerful book for one who truly desires to be a Power Connector." -- BOB BURG, coauthor of The Go-Giver and author of Adversaries into Allies

"In the C-Suite or in your personal life everything comes down to the quality of your relationships. Judy's book helps you attract and maintain the relationships that will get you what you want most. Be a super connector now!" -- JEFFREY HAYZLETT, TV host and bestselling author of Running the Gauntlet

Thursday, April 23, 2015

For those who believe and those who don’t believe in God !

Forwarding something interesting: regarding those who believe and those who don't believe in God! Very interesting. It stimulates our lateral thinking:  This lovely parable is from "Your Sacred Self" by Dr. Wayne Dyer.

In a mother's womb were two babies. One asked the other: "Do you believe in life after delivery?"The other replied, "Why, of course. There has to be something after delivery. Maybe we are here to prepare ourselves for what we will be later."

"Nonsense" said the first. "There is no life after delivery. What kind of life would that be?"

The second said, "I don't know, but there will be lighter than here. Maybe we will walk with our legs and eat from our mouths. Maybe we will have other senses that we can't understand now."

The first replied, "That is absurd. Walking is impossible. And eating with our mouths? Ridiculous!
The umbilical cord supplies nutrition and everything we need. But the umbilical cord is so short. Life after delivery is to be logically excluded."

The second insisted, "Well I think there is something and maybe it's different than it is here. Maybe we won't need this physical cord anymore."

The first replied, "Nonsense. And moreover if there is life, then why no one has ever come back from there? Delivery is the end of life, and in the after-delivery there is nothing but darkness and silence and oblivion. It takes us nowhere."

"Well, I don't know," said the second, "but certainly we will meet Mother and she will take care of us."

The first replied "Mother? You actually believe in Mother? That's laughable. If Mother exists then where is She now?"

The second said, "She is all around us. We are surrounded by her. We are of Her. It is in Her that we live. Without Her this world would not and could not exist."

Said the first: "Well I don't see Her, so it is only logical that She doesn't exist."

To which the second replied, "Sometimes, when you're in silence and you focus and listen, you can perceive Her presence, and you can hear Her loving voice, calling down from above."

Home remedies for constipation

Home remedies for constipation

Constipation or potty problem is a common problem but most people are embarrassed to talk about it. It is a condition in which you do not empty the bowel everyday or pass hard or painful stools. Constipation is no laughing matter in fact it can be disturbing. If you are severely constipated (that is you do not pass stool for more than 2-3 days) you may experience cramps or pain in the lower part of your tummy. You may also feel uneasy or bloated.

"Constipation is caused by going on crash diets, not eating enough fiber or not drinking enough water. Some medical conditions such as underactive thyroid, IBS, pregnancy, poor mobility in elderly or some medicines can also cause constipation as a side effect. People often become constipated when travelling because their normal diet and daily routines are disrupte, " explains our in house expert, Dr Neelam Motling.

Constipation is unpleasant, but you do not have to suffer. Read here simple home remedies that will help you to relieve the discomfort caused due to constipation and will also help to clear your bowels daily.

1.    Dry Fruits

a)    Black raisinBlack raisinWell Known Nutritionist Vriti Srivastav says, "Raisins are full of fiber and antioxidants. Darker the raisins, higher the antioxidant levels. Black raisins are full of fiber hence acts as a natural laxative. Soak 10-12 black raisins in water overnight and have the raisins and water on an empty stomach in the morning."

b)    Figs

Figs are packed with fiber hence eating 2-3 fresh figs or dried figs with a cup of warm milk before going to bed helps to clear the bowels. Vriti adds, "Dried figs (3-4) can also be soaked overnight and had on empty stomach in the morning to prevent constipation."

2.   Fruits 

 • Papaya

PapayaVriti explains, "Papaya, raw or ripened is a good remedy for constipation. It relieves discomfort due to its anti-inflammatory properties. Papaya contains good levels of anti-oxidants and protein digesting enzyme called papain, which prevents indigestion and prevents bloating."

 • Oranges

Along with a high Vitamin C content, oranges also have a high amount of fiber. Having two oranges everyday one in the morning and one in the evening will provide relief from constipation. Vriti adds, "Having whole orange instead of juice, will give you fiber which aids in bowel movement giving bulk to the stools. Since constipation also causes toxins from the waste to enter the bloodstream, our body needs good amount of anti-oxidants to neutralize the toxins. Most of the foods including orange, which are termed good for curing constipation are rich in anti-oxidant levels too."

 • Guavas

GuavaGuavas have soluble and insoluble fiber which helps in constipation. The pulp of guavas contains soluble fiber while the seeds have insoluble fiber which helps to ease the bowel movement. Having a guava every day will keep constipation problems at bay.

 • Banana

Banana contains soluble fiber which again aids in bowel movement. Ripened banana can be had as it is or with milk to prevent constipation.

3.     Vegetables 

 • Green leafy vegetables

"Dark green leafy vegetables not only provide fiber, but are also good sources of magnesium which is known to be a great laxative. These vegetables can be had raw in salad form or can be cooked" points out Nutritionist Vriti.

 • Cucumber –

cucumberVriti suggests, "Cucumber is a savior for many common ailments and also for constipation due to its high fiber content. Start having a cucumber as a salad everyday with your meals."

 • Lemon

LemonAyurveda recommends lemon juice with warm water and a pinch of salt first thing in the morning. Lemon juice helps to cleanse the intestines while salt helps for the easy passage of stools. 

4.   Flaxseeds

FlaxseedFlaxseeds are also known for their fiber content and help to relieve constipation. You can have 1 tsp of ground flaxseeds with warm water on an empty stomach. Nutritionist says, "Apart from their richness in omega-3, flaxseeds also contain fiber and minerals aiding in bowel movement. Flaxseeds are best in their grounded form. They can be roasted and grounded and used as chatni with meals, or used as seasoning for salads, raita or vegetables. Flaxseeds (2-3 tsp) can also be had early in the morning on an empty stomach with water."

5.   Water

Drink plenty of water (at least 8- 10 gasses of water every day). Vriti adds, "Start your day with 2 glasses of warm water to get the muscle movements started. Water keeps the body hydrated helps in the movement of food and aides in good digestion. Lack of water in the body will cause hard stools which lead to further complications." you can keep a glass of water in a copper container overnight and then drink it in the morning to get effective results for constipation.

6.   Exercise

Following a sedentary lifestyle increase the likelihood of constipation. If you want the waste in your body to move it is important that you keep moving. Vriti explains, "Exercise is an important factor in preventing or curing constipation as it decreases the time foods take to move through the large intestine. It helps in natural contraction of intestinal muscles.  However, it is suggested that you should wait for an hour or 45 mins after a meal before performing rigorous exercise."

Dos and don'ts to avoid constipation:

 • Eat freshly cooked food with spices like cumin seeds, turmeric and asafetida.
 • Eat slowly to avoid over eating and chew your food properly so that it gets easily digested.
 • Avoid or limit the intake of white flour (maida), white sugar and processed and tinned food. Include whole cereals and pulses in your diet.
 • Have salads with lunch and dinner.
 • Fix your meal timings.
 • Eat  at least 2 hours before bedtime
 • Be active and exercise regularly.
 • Reduce stress by practicing deep breathing exercise of meditation.
 • Avoid smoking and drinking alcohol
 • Reduce the amount of tea / coffee

Constipation is easily manageable. Taking care of your diet and exercising regularly will keep you away from constipation. If you experience chronic constipation in spite of following a healthy lifestyle please visit your physician for a checkup.


http://www.medimanage.com/my-worries/more-articles/home-remedies-for-constipation.aspx

மலச்சிக்கல் ஏற்படுவது ஏன்?


காலையில் எழுந்ததும் மலம் போகாவிட்டால், பலருக்கு அந்த நாள் முழுவதும் எந்த வேலையும் ஓடாது. வெறும் வயிற்றில் லிட்டர் கணக்கில் தண்ணீர் குடிப்பார்கள். சூடாக காபி, தேநீர் அருந்துவார்கள். பீடி, சிகரெட் புகைப்பார்கள். இன்னும் சிலர் எப்படியாவது மலத்தை வெளியேற்றியே தீருவது என்று கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு மூச்சை இழுத்துப் பிடித்து முக்குவார்கள்.

இந்தப் பகீரதப் பிரயத்தனங்கள் எதுவும் தேவையில்லை. தினமும் காலையில் எழுந்ததும் மலம் கழித்தே ஆக வேண்டும் என்கிற கட்டாயம் எதுவுமில்லை. மலம் காலையில் வரலாம். மாலையில் வரலாம். இரவிலும் வரலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒருமுறை வரலாம். இருமுறை வரலாம். எதுவும் தப்பில்லை.

எது மலச்சிக்கல்?
வழக்கத்துக்கு மாறாக மலம் வெளியேறாமல் இருப்பது. மலம் இறுகிப்போவது. மலம் கழிப்பதில் சிக்கல். மலம் முழுவதுமாகப் போகவில்லை என்கிற உணர்வு, மலம் கொஞ்சம்கூடப் போகாமல் ஆசனவாயை அடைத்துக்கொள்வது போன்ற நிலைமைகளை 'மலச்சிக்கல்' என்று அழைக்கிறோம். மருத்துவ மொழியில் சொன்னால் ஒருவருக்கு வாரத்துக்கு மூன்று முறைக்குக் குறைவாக மலம் போவது 'மலச்சிக்கல்'.

அடிப்படைக் காரணம்
நாம் சாப்பிட்ட உணவு இரைப்பை, முன் சிறுகுடல், சிறுகுடல் என்று பயணம் செய்து தன்னிடமுள்ள சத்துகளையெல்லாம் ரத்தத்துக்குக் கொடுத்துவிட்டு, சக்கை உணவாகப் பெருங்குடலுக்கு வரும். அதில் 80 சதவீதம் தண்ணீர்தான் இருக்கும். இந்தத் தண்ணீரில் பெரும்பகுதியை உறிஞ்சி எடுத்துக்கொண்டு சுமார் 250 மி.லி. அளவில் மலத்தில் வெளியேற்ற வேண்டியது பெருங்குடலின் வேலை. சமயங்களில் அது தண்ணீர் முழுவதையும் உறிஞ்சிக்கொள்ளும். இதனால் மலம் கட்டியாகி மலச்சிக்கலை ஏற்படுத்தும். இப்படித் தண்ணீர் அதிகமாக உறிஞ்சப்படுவதை ஊக்கப்படுத்தப் பல காரணிகள் இருக்கின்றன. அவற்றைத் தவிர்த்தால் மலச்சிக்கல் ஏற்படாது. அந்தக் காரணங்கள்?

தூண்டும் காரணிகள்
மலச்சிக்கலுக்கு முக்கியக் காரணி நம் உணவு முறை. கொழுப்பு மிகுந்த மேற்கத்திய உணவு வகைகளை அதிகமாகச் சாப்பிடுவது. பால் சார்ந்த உணவு வகைகளை அதிகமாகச் சாப்பிடுவது, பிட்ஸா, பர்கர், நூடுல்ஸ் போன்ற துரித உணவு வகைகளையும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு வகைகளையும் அதிக அளவில் சாப்பிடுவது. நார்ச்சத்துள்ள உணவு வகைகளைக் குறைவாகச் சாப்பிடுவது. தண்ணீர் குறைவாகக் குடிப்பது. காய்கறி, கீரை, பழங்களைச் சாப்பிடாதது போன்ற தவறான உணவுப் பழக்கங்கள்தான் பலருக்கும் மலச்சிக்கலை உண்டாக்குகின்றன.
அடுத்து, தினமும் மலம் கழிக்கும் முறை சரியாக அமையாவிட்டால், அது நாளடைவில் மலச்சிக்கலுக்கு வழி வகுக்கும். குறிப்பாக, மலம் வருகிற உணர்வு உண்டாகும்போது கழிப்பறை அருகில் இல்லாதது, முக்கிய வேலையில் ஈடுபட்டிருப்பது, பயணத்தில் இருப்பது போன்ற காரணங்களால் மலம் கழிப்பதைத் தவிர்த்தால் காலப்போக்கில் பெருங்குடலில் உள்ள உணர்வு நரம்புகள் செயலிழந்து மலத்தை வெளியேற்ற வேண்டும் என்கிற உணர்வைத் தெரிவிக்காது. இதன் காரணமாக மலச்சிக்கல் ஏற்படும்.

பொதுவாகவே வயது ஆகஆக மலம் போவது குறையும். முதுமையில் உணவுமுறை மாறுவது, உடற்பயிற்சி குறைவது, தேவையான அளவுக்குத் தண்ணீர் குடிக்காதது மலச்சிக்கலுக்கு வழிவிடும். மூட்டுவலி, இடுப்புவலி உள்ள முதியவர்கள் அடிக்கடி மலம் கழிப்பதைத் தவிர்ப்பதால் அவர்களுக்கு மலச்சிக்கல் வருகிறது.

கர்ப்ப காலத்தில் மசக்கை காரணமாக தண்ணீர் அதிகமாகக் குடிக்காமல் இருப்பது, கருவில் வளரும் குழந்தை தாயின் குடலை அழுத்துவது, ஹார்மோன் மாற்றம், ஆசனவாய் சுருங்குதல் ஆகிய காரணங்களால் கர்ப்பிணிகளுக்குத் தற்காலிகமாக மலச்சிக்கல் உண்டாகலாம்.
வேறு உடல் பிரச்சினைகளுக்காக நாம் சாப்பிடும் மருந்துகளும் மலச்சிக்கலுக்குக் காரணமாகலாம். எடுத்துக்காட்டாக, வயிற்றுப் புண்ணுக்குச் சாப்பிடப்படும் 'அலுமினியம்', 'கால்சியம்' கலந்துள்ள 'ஆன்டாசிட்' மருந்துகள், இரும்புச்சத்து மாத்திரைகள், வயிற்றுவலி மாத்திரைகள், வலிப்பு மருந்துகள், மன அழுத்த மருந்துகள், 'ஓபியம்' கலந்த வலிநிவாரணிகள் மலச்சிக்கலை ஏற்படுத்துகிற மருந்துகளில் முக்கியமானவை. இன்னொன்று, மலச்சிக்கலைப் போக்குவதற்காக பேதி மாத்திரைகளைச் சாப்பிடுகிறோம். ஆனால், அந்த பேதி மாத்திரைகளை அடிக்கடி சாப்பிட்டாலும் மலச்சிக்கல் உண்டாகும்.

காய்ச்சல், வாந்தி, பசிக் குறைவு போன்ற பொதுவான பிரச்சினைகள் ஏற்படும்போதும், வெயிலில் அதிகம் அலையும்போதும் உடலில் நீர்ச்சத்து குறைந்துவிடும். அப்போது மலச்சிக்கல் ஏற்படும். மூல நோய், ஆசனவாய் வெடிப்பு, ஆசனவாய் சுருங்குதல், குடல் அடைப்பு, குடலில் கட்டி, பெருங்குடல் புற்றுநோய், 'டைவர்ட்டிகுலைட்டிஸ்' எனும் குடல் தடிப்பு நோய், சர்க்கரை நோய், தைராய்டு குறைவாகச் சுரப்பது, பேரா தைராய்டு அதிகமாகச் சுரப்பது, குடலிறக்கம், பித்தப்பைக் கற்கள், பார்க்கின்சன் நோய், மூளைத் தண்டுவட நோய்கள், மன அழுத்தம், தூக்கமின்மை ஆகிய பாதிப்புகள் இருக்கும்போது மலச்சிக்கல் ஒரு முக்கிய அறிகுறியாக வெளிப்படும்.
இளம் பெண்களுக்குப் பெருங்குடல் சுவரில் தளர்ச்சி ஏற்பட்டு 'இடியோபதிக்டிரான்சிட் கோலன்' எனும் நோய் வரலாம். அப்போது அவர்களுக்கு மலச்சிக்கல் உண்டாகும். குழந்தைகளுக்குத் தாய்ப்பாலை நிறுத்திவிட்டு செயற்கைப் புட்டிப்பால் தரப்படும்போது, மலச்சிக்கல் ஏற்படலாம். கழிப்பறையை எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்று தெரியாத குழந்தை களுக்கு ஆரம்பத்தில் மலச்சிக்கல் வரலாம்.

வயதுக்குத் தேவையான உடற்பயிற்சி இல்லாதது, முதுமையின் காரணமாகவோ அல்லது நோயின் காரணமாகவோ படுக்கையில் நீண்டகாலம் படுத்தே இருப்பது போன்றவையும் மலச்சிக்கலை வரவேற்பதுண்டு.

எப்போது கவனிக்க வேண்டும்?
மலச்சிக்கலை ஆரம்பத்திலேயே கவனிக்காவிட்டால் ஆசனவாயில் விரிசல் ஏற்பட்டு ரத்தக்கசிவு உண்டாகும். அஜீரணம், வாயுத் தொல்லை, வயிற்று உப்புசம், குடலிறக்கம், குடல் அடைப்பு, சிறுநீர் அடைப்பு, நெஞ்சுவலி, மயக்கம் ஏற்படலாம். எனவே, மலச்சிக்கலுடன் கீழ்க்காணும் அறிகுறிகள் தெரிந்தால் உடனே மருத்துவரிடம் பரிசோதித்துக்கொள்ள வேண்டும்:
1. மூன்று வாரத்துக்குமேல் மலச்சிக்கல் பிரச்சினை தொடரும்போது.
2. மலம் போவதில் சிக்கல் உண்டாகி வயிறு வலிக்கும்போது.
3. குமட்டல் மற்றும் வாந்தி வரும்போது.
4. மலம் கழிக்கும்போது ஆசனவாய் வலித்தால்.
5. மலத்துடன் ரத்தம், சீழ், சளி வெளியேறும்போது.
6. உடல் எடை குறையும்போது.
7. காய்ச்சல், தலைவலி, வாய்க் கசப்பு இருந்தால்.
8. மலச்சிக்கலும் வயிற்றுப்போக்கும் மாறிமாறி வந்தால்.
9. வயிற்று உப்புசம், பசிக் குறைவு இருந்தால்.
10. சுவாசத்தில் கெட்ட வாசனை வந்தால்.

சிசிச்சை என்ன?
மலச்சிக்கலுக்குக் காரணம் தெரிந்து சிகிச்சை பெற்றால், நிரந்தரமாகக் குணப்படுத்தலாம். இப்போது மலச்சிக்கலுக்குப் பக்கவிளைவுகள் இல்லாத மருந்துகள் கிடைக்கின்றன. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதத்தில் வேலை செய்கிறது. வயதைப் பொறுத்து, அடிப்படை நோயைப் பொறுத்து, மலச்சிக்கலின் தன்மையைப் பொறுத்து மருந்து தேவைப்படும். ஆகவே, மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெற்று மருந்து சாப்பிடுங்கள். மலச்சிக்கலுக்குச் சுயசிகிச்சை செய்ய வேண்டாம். குறிப்பாக, பேதி மாத்திரைகளை மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் சாப்பிடும்போது பெருங்குடலில் உள்ள உணர்வு நரம்புகளை அவை பாதிக்கும். பிறகு, சாதாரணமாக மலம் கழிப்பதும் சிரமமாகிவிடும். 'எனிமா' தர வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும். அடிக்கடி `எனிமா' தருவதும் நல்லதல்ல.

தவிர்ப்பது எப்படி?
மலச்சிக்கலைத் தவிர்க்க, கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒன்று உண்டு. ஆரோக்கியமாக உள்ள ஒருவர் சரியான உணவு முறையைப் பின்பற்றி, தேவையான அளவுக்குத் தண்ணீர் குடித்து, தினமும் உடற்பயிற்சி செய்து, மலம் கழிக்க வேண்டும் என்கிற உணர்வு வந்ததும் மலம் கழித்துவிடுகிற பழக்கத்தைப் பின்பற்றினாலே போதும். தினமும் சரியான / முறையான நேரத்தில் மலம் கழிப்பது வழக்கமாகிவிடும். இதன் பலனால், அவருக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்படுகிற வாய்ப்பு 90 சதவீதம் குறைந்துவிடும்.

நார்ச்சத்து உதவும்!
நாம் சாப்பிடும் உணவு வகைகளில் நார்ச்சத்து நிறைந்த கோதுமை, கேழ்வரகு. தினை, வரகு, கொள்ளு போன்ற முழுத் தானிய உணவு வகைகள் மலச்சிக்கலைத் தவிர்க்க உதவும் (தவிடு நீக்கப்பட்ட தானியங்களில் நார்ச்சத்து இல்லை என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்). வாழைத்தண்டு, காரட், முள்ளங்கி, முட்டைக்கோஸ், பாகற்காய், புடலங்காய், அவரைக்காய், கொத்தவரங்காய் போன்ற காய்கறிகள், பொட்டுக்கடலை, கொண்டைக்கடலை, மொச்சை போன்ற பருப்புகள், கீரைகள், ஆரஞ்சு, கொய்யா, மாதுளை, ஆப்பிள், அத்திப்பழம், பேரீச்சை, மாம்பழம் போன்ற பழங்களில் நார்ச்சத்து அதிகம். இவற்றை தினசரி உணவில் அதிகமாகச் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். மிளகு, ஓமம், கொத்துமல்லி, மிளகாய் போன்றவற்றிலும் நார்ச்சத்து அதிகம். இவற்றில் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு வகைகளை அதிகப்படுத்தவேண்டும். உதாரணம்: மிளகு ரசம், கொத்துமல்லிச் சட்னி.

தினமும் 3 லிட்டருக்குக் குறையாமல் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். காபி, தேநீர், மென்பானங்கள் குடிப்பதைக் குறைத்துக்கொண்டு, இளநீர், பழச்சாறுகள் குடிப்பதை அதிகப்படுத்த வேண்டும். இனிப்பு வகைகளையும் கொழுப்பு உணவுகளையும் குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும். விரைவு உணவு வகைகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். இரவில் இரண்டு பழங்களைச் சாப்பிட வேண்டும். வாழைப்பழம்தான் சாப்பிட வேண்டும் என்பதில்லை. பருவத்துக்குத் தகுந்த எந்தப் பழத்தையும் சாப்பிடலாம்.

தினமும் நடைப்பயிற்சி செய்ய வேண்டியது மிக அவசியம். இயலாதவர்கள் வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சிகளைச் செய்யலாம். புகைபிடிக்கக் கூடாது. மது அருந்தக் கூடாது. தேவையில்லாமல் வெயிலில் அலையக் கூடாது. மலம் கழிப்பதற்கு என்று போதுமான நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டியது மிகவும் முக்கியம். வேலை அவசரம் காரணமாகக் குறைந்த நேரத்தில் மலம் கழிக்கக் கூடாது. மலம் கழிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு வந்துவிட்டால் அதை அடக்காதீர்கள். காலை நேரமானாலும் சரி, மாலை நேரமானாலும் சரி தினமும் ஒரே நேரத்தில் கழிப்பறைக்குச் செல்லும் வழக்கத்தை உண்டாக்கிக்கொண்டால் அடுத்தடுத்த நாட்களிலும் அதே நேரத்தில் மலம் வந்துவிடும்.

கட்டுரையாளர், பொதுநல மருத்துவர்.
தொடர்புக்கு: gganesan95@gmail.com

Trust me. Life is wonderful if you know how to live.

1. Swami Vivekanand:- I can't find free time. Life has become hectic.

Ramkrishna Paramahansa
:- Activity gets you busy. But productivity gets you free.

2. Swami Vivekanand:- Why has life become complicated now?

Ramkrishna Paramahansa:- Stop analyzing life.. It makes it complicated. Just live it.

3. Swami Vivekanand:- Why are we then constantly unhappy?

Ramkrishna Paramahansa:- Worrying has become your habit. That's why you are not happy.

4. Swami Vivekanand:- Why do good people always suffer?

Ramkrishna Paramahansa:- Diamond cannot be polished without friction. Gold cannot be purified without fire. Good people go through trials, but don't suffer.  With that experience their life becomes better, not bitter.

5. Swami Vivekanand:- You mean to say such experience is useful?

Ramkrishna Paramahansa:- Yes. In every term, Experience is a hard teacher. She gives the test first and the lessons.

6. Swami Vivekanand:- Because of so many problems, we don't know where we are heading…

Ramkrishna Paramahansa:- If you look outside you will not know where you are heading. Look inside. Eyes provide sight. Heart provides the way.

7. Swami Vivekanand:- Does failure hurt more than moving in the right direction?

Ramkrishna Paramahansa:- Success is a measure as decided by others. Satisfaction is a measure as decided by you.

8. Swami Vivekanand:- In tough times, how do you stay motivated?

Ramkrishna Paramahansa:- Always look at how far you have come rather than how far you have to go. Always count your blessing, not what you are missing.

9. Swami Vivekanand:- What surprises you about people?

Ramkrishna Paramahansa:- When they suffer they ask, "why me?" When they prosper, they never ask "Why me?"

10. Swami Vivekanand:- How can I get the best out of life?

Ramkrishna Paramahansa:- Face your past without regret. Handle your present with confidence. Prepare for the future without fear.

11. Swami Vivekanand:- One last question. Sometimes I feel my prayers are not answered.

Ramkrishna Paramahansa:- There are no unanswered prayers. Keep the faith and drop the fear. Life is a mystery to solve, not a problem to resolve. Trust me. Life is wonderful if you know how to live.

Wednesday, April 22, 2015

You Will Have My Prasad

You Will Have My Prasad

 

On an Ekadasi day Kusa Bhav (i.e., Krishnaji Kasinath Joshi of Mirzgaon) sat by Baba's side.

 

Baba: What do you eat to-day?

 

Kusa: Nothing. Today is Ekadasi.

 

Baba: What does "Ekadasi" mean?

 

Kusa: A day for "Upavasa"

 

Baba: What does Upavasa mean?

 

Kusa: It is just like "Rojas"

 

Baba: What is Rojas?

 

Kusa: We fast, i.e., do not eat anything except Kanda Moola. (Meaning sweet potatoes etc.,)

 

Baba: Ob, Kaanda (i.e., onion) you eat. Well, here you have onion. Eat it.

 

Kusa: (finding baba forcing on him unorthodox food) Baba if you eat it, I will eat.

 

Baba ate some; and Kusa Bhav ate some, and then visitors arrived. Baba wished to have some fun.

 

Baba: Look at this Bamniya (corrupt and contemptuous form of the word Brahmin). He eats onion on Ekadasi.

 

Kusa: Baba ate it and I ate it.

 

Baba: No. I ate Kanda, i.e., sweet potatoes. See.

 

Baba then vomited out sweet potatoes.

 

Kusa Bhav seeing the miracle, voraciously swallowed the potato as prasad. Baba beat him and said:

"Rogue. why do you eat the vomit?

 

But Kusa Bhav did not mind the blows. Baba's heart melted.

 

Baba: (placing a palm on Kusa's head) I bless you. Think of me and hold forth your Palms. You will have my prasad.

 

KUSA BHAV now holds up his empty palms and WARM UDHI (BABA'S PRASAD) falls from it, and this is given as BABA'S PRASADA UDHI by Kusa Bhav.

 

(- from Baba's Charters and Sayings, No. 283)

Guruvaar Prarthna

Guruvaar Prarthna

 

Our Beloved Sadguru Sainath, please accept our humble prayers on this Holy day of Guruvaar. Baba, we come to you to get bread, but forgot to bring a basket to carry it. We look for you to get Your blessings, but You find our minds are engulfed with worldly triviality. We are unable to dig out and take away wealth from Your treasury which is over flowing. Please adopt us as Your blessed children to inherit ourselves with this wealth. On this holy day we start our prayers by reading Your words given in Satcharita.

 

"Baba! I come prostrated before you. I am totally surrendered to you. Take this child, under your wing. Get the pothi read by me".

 

'I realised what was meant by 'rags'. What I had asked Balakram, constituted 'rags' and Sai had not approved of that and had, therefore, got angry.

 

'Baba had not liked my questioning Balakram as to how he worshipped or how he meditated on Parabrahma.

 

As Baba was ready to answer any questions himself, why ask questions to one another? Therefore, I had been tremendously harassed.

 

'Harassed' – that word itself is rude and impudent. He who was overflowing with love for the devotees did not even dream of harassing his devotees. Then the word and its use is wrong.

 

He did not harass but he taught me, that 'whatever is in your mind, all that has to be fulfilled by me and whatever is stolen will never be of any use'.

 

Though Sai appeared outwardly to be angry he was always calm within. He appeared angry outwardly but he was full of bliss within.

 

The anger that was shown outwardly was on account of affection. Within, he was in divine bliss.  One must be fortunate to sing of the grandeur of that Sai's leela.

 

He who has an intense desire to achieve his objective believes that the volley of abuses is a shower of flowers and blessings, keeping one's mind fixed on one's own welfare.

 

Deo was not shaken on hearing the very abusive words which were offensive to the ears. He was full of love for Baba and he felt that only a shower of flowers had rained on him.

 

"Only the fortunate can enjoy the milk with which the cow's teat is gorged. The cattle louse, though near the teats full of milk, prefers blood due to its fate.

 

The frog lives in the vicinity of the lotus flowers. The bee snatches the honey from the lotus, while unfortunately the frog eats only the filth. There is no limit to the bee's good fortune.

 

Similarly, you are fortunate. We are close to one another. Ask whatever you want and get your doubts clarified", says Sai.

 

"Observe my obstinacy about the pothi. I did not open the Dhyaneshwari to read till the moment he said READ. And Baba fully fulfilled my desire".

 

I bow down to Sree Ganesh

I bow down to Sree Saraswati

I bow down to the Guru

I bow down to the Family Deity

I bow down to Sree Sita-Ramachandra

I bow down to Sree Sadguru Sainath.

 

-(from Shri Sai Samartha Satchrita, Chapter  41, Ovi 144 - 157)

http://babaprayers.blogspot.in/

நீங்கள் வாங்கும் தங்கம், சுத்தத் தங்கமா? ஓர் எச்சரிக்கை கைடு

''ஆயிரங்கள், லட்சங்கள் என்று கொடுத்து தங்க நகைகளை வாங்கிக் குவிக்கும் மக்களே, நீங்கள் கொடுக்கும் பணத்துக் கேற்ற எடை மற்றும் தரத்தில் அந்தத் தங்கம் இருக்கிறதா என்று ஒரு நாளாவது யோசித் திருக்கிறீர்களா? நீங்கள் வாங்கும் தங்க நகை களில் பெரும்பாலானவை கலப்பட தங்கத்தில் தயாரானவையே!"

- இப்படிச் சொல்லி நம்மை திடுக்கிட வைக்கிறார், `கன்ஸ்யூமர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா' என்ற அமைப்பின் முன்னாள் தலைவர் தேசிகன்.

ஆண்டு முழுக்கவே தங்கம் வாங்கிக் கொண்டிருந்தாலும், அதற்கும் ஒரு சீஸனாக, அட்சய திருதியை என்பது சில பல ஆண்டு களாக இங்கே பிரபலமாக இருக்கிறது. இந்த ஆண்டுக்கான அட்சய திருதியைக்கு (ஏப்ரல் 21) சில தினங்களுக்கு முன் சென்னை பத்திரிகையாளர் சங்க அரங்கில் தங்கம் பற்றி தேசிகன் இப்படி பகிர்ந்த தகவல்கள் அனைத்தும் அதிர்ச்சியும், விழிப்பு உணர்வும் தருகின்றன.

கேடிஎம் ஜாக்கிரதை!

''உலகத்தில் வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அளவுக்கு இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 880 டன் தங்கம் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. காரணம், மற்ற நாடுகளைக் காட்டிலும் நம் நாட்டில் ஏமாளிகள் அதிகம் என்பது ஒன்று மட்டுமே! அந்தளவுக்கு நமக்கு தங்கம் தவிர்க்க முடியாத பொருளாகிவிட்டது. கடந்த மூன்று மாதங்களாக நாங்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வில், தங்கம் பற்றிய பல திடுக்கிடும் உண்மைகள் கண்டறியப்பட்டன.

தென்இந்தியாவில்தான் அதிகமானோர் தங்கம் வாங்குகிறார்கள். மக்கள் நகைக்கடைகளால் அதிகம் ஏமாற்றப்படுவதும் இங்குதான். 'ஹால்மார்க்' முத்திரை என்பது தங்கத்தின் தரத்தை உறுதிபடுத்தும் முத்திரை. இந்த முத்திரையுள்ள தங்கத்தை வாங்கும்போதும்கூட பல கடைகளில ஏமாற்று வேலை நடப்பதுதான் வேதனை! உச்சபட்சக் கொடுமையாக, உட லுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கக் கூடிய, கேன்சர் ஏற்படுத்தக்கூடிய வேதிப் பொருட்கள், தங்கத்துடன் கலப்படப் பொருளாகச் சேர்க்கப்படுகின்றன. இது நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை. உதாரணமாக, கேடிஎம் எனும் வேதிப்பொருளை தங்க நகை செய்வதற்கு பயன்படுத்துகிறார்கள். இது சட்டப்படி தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும், பெரும்பாலும் தங்க ஆபரணங்களில் இது சேர்க்கப்படுகிறது.

பொதுமக்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கம் குறித்த விழிப்பு உணர்வைப் பெறவேண்டியது முக்கியம். அதற்காகத்தான் இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டோம். அரசிடம், தங்க வணிகத்தில் நடைபெறும் குற்றங்களைத் தடுக்கவல்ல மூன்று கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அளிக்கவிருக்கிறோம். தங்கத்தின் எடையைக் குறைப்பதற்காக சேர்க்கப்படும் வொயிட் மெட்டல் முற்றிலும் தடை செய்யப்பட வேண்டும்; ஹால்மார்க் முத்திரையை சரிவர வழங்குவதோடு அதை சரியாக பின்பற்றாதவர்களுக்கு உடனுக்குடன் கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும்; அரசாங்கமே தங்க உருக்காலைகள் தொடங்கி சுத்தமான தங்கத்தை விற்பனை செய்ய வேண்டும்'' என்ற தேசிகன்,

``மும்பை போன்ற இடங்களில் தங்க விற்பனையில் பல கட்டுப்பாடுகள் இருப்பதுபோல், தமிழகத்திலும் வந்தால்தான், தங்கம் விஷயத்தில் மக்கள் ஏமாற்றப்படுவதைத் தடுக்க முடியும்!'' என்று அழுத்தமாகக் குறிப்பிட்டார்.

ஹால் மார்க் முத்திரையிலும் மோசடி!

தங்கம் குறித்து தொடர்ந்து பேசிய தேசிகன், ``இப்போதெல்லாம் ஹால்மார்க் முத்திரை கொண்ட தங்கம் அல்லது வெள்ளி நகைகள் தரமானவை என்று கூறப்படுகிறது.  வாடிக்கையாளர்கள், தரமற்றவற்றை வாங்காமல் பாதுகாக்கும் வகையில் மத்திய அரசால் உருவாக்கப்பட்ட முத்திரை (BIS) என்பதால், ஹால்மார்க் முத்திரை நம்பகமாகக் கருதப்படுகிறது. ஆனால், இந்த முத்திரையானது நாம் வாங்கும் ஒவ்வொரு தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஆபரணத்துக்கும்  சரிவர வாங்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைக் கண்டறிவது அத்தனை சுலபமான காரியமல்ல. இதைப் பயன்படுத்திக் கொண்டும் மக்களை ஏமாற்றுகின்றனர், நகை வியாபாரிகள் பலரும்.

இந்தியாவில் ஹால்மார்க் முத்திரை வழங்கக்கூடிய சென்டர்கள் 324 இருக்கின்றன. ஒரு நாளைக்கு ஒரு சென்டரில் 500 ஆபரணங்களை மட்டுமே பரிசோதிக்க முடியும். ஆக, 324 சென்டர்களிலும் ஒரு நாளில் 1,62,000 ஆபரணங்களை மட்டுமே பரிசோதிக்க முடியும். ஒரு நகையின் எடை சராசரியாக 10 கிராம் என்று வைத்துக்கொண்டால், ஒரு நாளைக்கு 1.62 டன் நகைகள் வரை மட்டுமே ஹால்மார்க் முத்திரை கொடுக்கமுடியும். ஓர் ஆண்டுக்கு 591 டன் அளவு நகைகளுக்கு மட்டுமே ஹால்மார்க் முத்திரை வழங்க முடியும். ஆனால், இந்தியாவின் தங்க நகை இறக்குமதி அளவு ஆண்டுக்கு, 880 டன். இந்நிலையில், ஹால் மார்க் முத்திரை என்பது நூறு சதவிகிதம் எப்படி சாத்தியம் என்று யோசியுங்கள்!

தங்கத்தில் தொடரும் கலப்படம்!

22 காரட் (916) தங்கமாக இருந்தாலும், 8 கிராம் (8,000 மில்லி கிராம்) ஆபரணத்தில், 7,328 மில்லி கிராம்தான் தூய்மையான தங்கம் இருக்கிறது. மீதம் 672 மில்லி கிராம் செப்பு அல்லது வேறு உலோகங்கள் கலக்கப்படுகின்றன. இது தங்கத்தை ஆபரணங்களாக மாற்றுவதற்காக செய்யப்படுவது. ஹால்மார்க் முத்திரை பெறாத மற்றும் மக்களை ஏமாற்றுவதற்கென்றே இருக்கும் நகைக்கடைகளில் விற்கப்படும் நகைகளில் இந்தக் கலப்படத்தின் அளவு இன்னும் அதிகரிக்கும். இத்தகைய கலப்பட தங்கத்தை வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களும், `916 தங்கம்' எனப்படும் தங்கத்துக்கு தரும் பணத்தையே கொடுக்கிறார்கள். ஆண்டுதோறும் இப்படி சுமார் 480 டன் தங்கம் வரை இங்கே ஏமாற்றி விற்கப் படுகிறது.

மோசடிகள் பலவிதம்!

இந்தியாவில் தங்கத்தை, ஆபரணங்களாக மாற்றும்போது நகைக்கடைக்காரர், தரகர், இடைத்தரகர் என ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் தங்கம் சுரண்டப்படுகிறது. இதன் மூலமாக மட்டுமே ஒன்பது கோடி ரூபாய் வரை இவர்கள் வருமானம் பார்க்கிறார்கள். தங்க நகை சேதாரம் மூலமாகவும் பெரும் கொள்ளை நடக்கிறது. இறக்குமதியாகும் 880 டன் தங்கம், ஆபரணங்களாக மாற்றப்படும்போது மொத்தம் 2.6 டன் வரை சேதாரம் இருக்கலாம். ஆனால், மக்களிடம் விற்கும்போது, ஒவ்வொரு நகைக்கும் அதிகமான தங்கம் சேதாரமாகக் கணக்கிடப்படுகிறது. இதுதவிர, நகைகள் வாங்கும்போது 6.78 கிராம் எடை இருந்தால், ரவுண்டாக 7 கிராம் என்று சொல்வார்கள். நகை எடை பார்க்கும் மெஷினில் ஸ்பெஷல் கீ எனப்படும் சாம்பிள் பட்டனை அழுத்தியவுடன் எடையை ரவுண்டாக மாற்றிவிடும். இப்படி பெரும்பாலான கடைகளில் மில்லி கிராம் தங்க அளவில் வாடிக்கையாளர்கள் ஏமாற்றப்பட, சிறுதுளி பெருவெள்ளமாக கடையின் முதலாளி களுக்கு தங்க மழை பொழிகிறது!

தங்கத்தில் என்னவெல்லாம் கலக்கப்படுகிறது?

ஹால்மார்க் முத்திரை இல்லாத நகைகளில் 31 பர்சன்ட் அளவுக்கு அலாய் எனப்படும் வொயிட் மெட்டல் கலக்கப்பட்டிருக்கும். நீங்கள் 8 கிராம் நகை வாங்குகிறீர்கள் என்றால், அதில் கிட்டத்தட்ட 2.5 கிராம் அளவுக்கு இந்த வொயிட் மெட்டல் கலந்திருக்கும். மீதி 5.5 கிராம் மட்டுமே தங்கம். உதாரணத் துக்கு, நீங்கள் 8 கிராம் நகையை 20 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்குகிறீர்கள். ஆனால், இதிலிருக்கும் 5.5 கிராம் தங்கத்தின் உண்மை யான மதிப்பு 13,750 ரூபாய். மீதி 6,250 ரூபாய் உங்களிடம் சுரண்டப்பட்டு, அதற்குப் பதிலாக, 2.5 கிராமுக்கு 250 ரூபாய் மதிப்புள்ள வொயிட் மெட்டல் கலக்கப்படுகிறது. கடைக்காரர்கள் பெறும் லாபத்தையும், உங்களுக்கு ஏற்படும் நஷ்டத்தையும் நீங்களே கணக்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள்'' என்று சொன்னார் தேசிகன்.

தங்கங்களே... உஷார்!


``ஏமாற்று வேலை... இல்லவே இல்லை!''

'கன்ஸ்யூமர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா' அமைப்பு, தங்கம் குறித்து வெளியிட்ட ஆய்வு முடிவுகள் குறித்து கோவையில் உள்ள 'தமிழ்நாடு தங்கம், வெள்ளி, வைர வியாபாரிகள் சம்மேளன' தலைவர் ரகுநாத்திடம் கேட்டோம். ''ஹால்மார்க் முத்திரை சரிவர குத்தப்படுவதில்லை என்றால், அதை மத்திய அரசிடம்தான் புகாராக சொல்ல வேண்டும். அதுமட்டுமல்ல, இன்றைக்கு 324 ஹால்மார்க் முத்திரை மையங்கள் இந்தியாவில் இருக்கின்றன. சராசரியாக 5 கிராம் தங்க ஆபரணம் என்று எடுத்துக்கொண்டால், சர்வ சாதாரணமாக ஆண்டுக்கு 1,000 டன் தங்கத்துக்கும் அதிகமாகவே ஹால்மார்க் முத்திரை வாங்கமுடியும்.

மட்டமான தங்கம், 40 சதவிகிதம் கலப்படம் என்பதெல்லாம் அவ்வளவு சுலபமாக செய்யக்கூடிய காரியமல்ல. 95-ம் ஆண்டு முதல் நாங்கள் மக்களுக்கு பலவித விழிப்பு உணர்வுகளை கொடுத்துவருகிறோம். அதனால் மக்களும் வெகு ஜாக்கிரதையாகவே நகைகளை வாங்கிச் செல்கிறார்கள். உண்மையில் நகை வியாபாரத்தில் சொல்லிக்கொள்ளும்படி வருமானம் கிடையாது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இன்றைக்கு நகை வாங்குபவர்கள் யாரும் அரசாங்கத்தின் ஹால்மார்க் முத்திரை இல்லாமலும், நாங்கள் கொடுக்கும் பில் இல்லாமலும் வாங்கிச் செல்வதில்லை. அப்படி இருக்கும்போது மக்களை எப்படி ஏமாற்ற முடியும்.

நுகர்வோர் அமைப்பினர் செய்த ஆய்வில் எந்தக் கடையில் வாங்கிய நகையை வைத்து சோதனை செய்தார்களோ தெரியாது. உண்மையில் இதைப் பார்க்கும்போது நகை குறித்த, ஹால்மார்க் குறித்த அடிப்படை தெரியாதவர்கள் சொல்லும் புகார் போன்றுதான் உள்ளது. சரியான முறையில் ஆதாரத்தோடு சந்தேகம் தெரிவித்தாலோ, புகார் அளித்தாலோ தக்க பதிலளிக்கலாம்.

உண்மையில் 99 சதவிகிதம் சரியாக நடக்கக்கூடிய வியாபாரம், தங்க நகை வியாபாரம்தான். அதிலும் தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகம் போன்ற இடங்களில் தங்கம் விஷயத்தில் மக்களை ஏமாற்றுவது சாத்தியமற்றது. வட இந்தியாவில், மும்பையில் சில இடங்களில் குறைந்த விலையில் தங்கம் கிடைக்கிறது என்று வாங்கி, கலப்படத்தால் மக்கள் ஏமாறுகிறார்கள். அதுபோன்று தமிழகத்தில் எங்கும் நடக்க வாய்ப்பில்லை'' என்று சொன்னார் ரகுநாத்.


கோல்டு இ.டி.எஃப்!

கல்யாணம், காட்சி என்று தங்கத்தை நகையாக வாங்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பவர்கள், தரமான கடைகளில், தரமான ஹால்மார்க் முத்திரையை உறுதிபடுத்திக்கொண்டு வாங்கலாம். ஆனால், முதலீடு என்கிற வகையில் வாங்கிச் சேமிப்பவர்கள் இப்படி நகைகளை வாங்கத் தேவையே இல்லை. பேப்பர் கோல்டு என்கிற வகையில் முதலீடு செய்யலாம்.

இதைப் பற்றி பேசும் சென்னையைச் சேர்ந்த முதலீட்டு ஆலோசகர் வி.நாகப்பன், ''தங்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட 'எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரேடட் ஃபண்டு', கோல்டு இ.டி.எஃப் என்றழைக்கப்படுகிறது. இதை பேப்பர் கோல்டு என்றும் அழைப்பார்கள். இது இப்போது மிகப்பிரபலமாக வளர்ந்துவரும் பாதுகாப்பான தங்கம் சேமிப்பு முறை. பதிவு பெற்ற தரகர் மூலமாக, யார் வேண்டுமானாலும் இதற்கான டிரேடிங் அக்கவுன்ட் தொடங்கி, எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் செலுத்தலாம். அன்றைய தினம் நீங்கள் செலுத்தும் பணத்துக்கு ஏற்ப தங்கம் எவ்வளவு விலை போகிறதோ, அதற்கு ஏற்ப தங்கமாக உங்கள் கணக்கில் சேர்க்கப்படும். எப்போது வேண்டுமானாலும் இதை நீங்கள் திரும்ப எடுத்துக் கொள்ளலாம். அன்றைய தங்க மார்க்கெட் விலைக்கு ஏற்ப உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும். இதை வைத்து நீங்கள் நகை வாங்கிக்கொள்ளலாம். இதன் முக்கிய சிறப்பு, செய்கூலி, சேதாரம்... எதுவும் கிடையாது. தங்கம் கொள்ளை போய்விடுமோ என்கிற பயமும் கிடையாது. நீண்ட நாள் தங்க சேமிப்புக்கு இதுவே சிறந்த முறை'' என்று பரிந்துரை செய்தார்.


கல் நகை... உஷார்!

மிக முக்கியமாக.. நகைக்கு பில் போடும்போது ஆபரணத்தில் எவ்வளவு தங்கம் இருக்கிறது, பிற உலோகங்கள் எவ்வளவு சேர்க்கப்பட்டுள்ளன போன்றவற்றை பதிவிடவேண்டும். கல் ஒட்டுவது போன்ற வற்றுக்கு தனியாகவும், தங்கத்துக்கு தனியாகவும் கட்டணம் வாங்க வேண்டும். பெரும்பாலும் இன்றைக்கு அப்படி செய்வது கிடையாது. மாறாக, கல்லுடன் சேர்த்து 20 கிராம் எடை என்றால், 20 கிராம் தங்கம் என்று சொல்லி மொத்தமாக கட்டணம் வசூலிக்கிறார்கள். உண்மையில் அதில் 15 கிராம்தான் தங்கம் இருக்கும். மீதமுள்ள 5 கிராம் கல் (வெகு சொற்ப மதிப்புள்ளது) இருக்கும்.


எங்கு புகார் செய்வது?

தங்க நகை வாங்கும்போதோ, வாங்கிய பின்னரோ தரத்திலோ, எடையிலோ, வேறு எந்தக் குறைபாடோ வாடிக்கையாளருக்கு ஏற்பட்டால், இந்தியத் தர நிர்ணய ஆணையம், சி.ஐ.டி வளாகம், 4-வது குறுக்குத் தெரு, தரமணி, சென்னை-113 என்ற முகவரி அல்லது 044-22541988, 22541216, 9380082849 என்ற தொலைபேசி எண் மற்றும் meenu@bis.org.in என்ற இ-மெயில் முகவரியில் புகார் செய்யலாம். நடவடிக்கை எடுக்கப்படாத பட்சத்தில், அருகில் உள்ள நுகர்வோர் சேவை மையங்கள், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சங்கம் மற்றும் நுகர்வோர் நீதிமன்றங்களை அணுகலாம்.


ஹால்மார்க் நகைகளை எப்படிக் கண்டுபிடிப்பது?

நகைகளில் BIS என்ற குறியீடு முக்கோண வடிவில் இருக்க வேண்டும்.

எவ்வளவு சுத்தமான தங்கம் என்ற அளவு இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக.. 958 என்று இருந்தால் அது 23 காரட் தங்கம் என அர்த்தம். 916 - 22 காரட் தங்கம், 875 - 21 காரட் தங்கம், 750 - 18 காரட் தங்கம், 708 - 17 காரட் தங்கம், 585 - 14  காரட் தங்கம், 375 - 9 காரட் தங்கம்.

தங்கத்தின் மதிப்பீடும், ஹால் மார்க் சென்டரின் அடையாள குறியீடும் இருக்க வேண்டும். எந்த வருடத்தில் தயாரிக்கப்பட்டது என்பதும் குறிப் பிட்டிருக்க வேண்டும். உதாரணமாக.. 'A' என இருந்தால், அந்த தங்கம் 2000-ம் ஆண்டில் தயாரிக்கப்பட்டது என அர்த்தம். 'B' - 2001, 'C' - 2002, 'D' - 2003, 'E' - 2004, 'F' - 2005, 'G'  - 2006, 'H' - 2007, 'J' - 2008. இது போல் தொடர்ந்து கணக்கிட்டுக்கொள்ளவும். 'Q' - 2015.

நகை வியாபாரிக்குரிய அடையாள குறியீடு இருக்க வேண்டும்.
  
தங்கத்தின் தன்மையை ஆராய பல்வேறு வழிமுறைகள் பின்பற்றுகின்றனர். அதில் ஒன்று எக்ஸ்ஆர்எஃப் (XRF: x-ray-fluorescence). இதன் மூலமாக ஆபரணத்தில் எவ்வளவு சதவிகிதம் தங்கம், காப்பர், சில்வர் உள்ளது என்பது போன்ற அனைத்து தகவல்களும் துல்லியமாகக் கிடைக்கும். இதற்கான கருவியின் விலை 10 முதல் 29 லட்ச ரூபாய். பெரிய கடைகளில் இந்த மெஷின் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இது மக்களுக்குத் தெரிவதில்லை, சொல்லப்படுவதுமில்லை.

தற்போது உங்களிடம் உள்ள ஆபரணங்களின் தன்மையைத் தெரிந்துகொள்ள தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 56 ஹால்மார்க் மையங்களுக்கு சென்று கண்டறியலாம். இதற்காக மிகக்குறைந்த கட்டணத்தில் அங்கே சோதனை செய்து தருவார்கள்.